Karin Dormans, De Heldermakerij

Organisaties veranderen en ontwikkelen zich. Daar hoort goede communicatie bij - mijn terrein.

Als leidinggevende, directeur, ondernemer, voorzitter van een team of samenwerkingsverband wil je oprecht iets tot stand brengen. Mijn werk als 'senior heldermaker' begint bij wat jou bezighoudt en fascineert en betrekt de denk-, werk- en emotiewereld van anderen. Dat is leidend bij alle aspecten van mijn werk. Of het nu gaat om het strategische denkproces, de vertaalslag naar middelen of het stimuleren van het persoonlijk leiderschap in de organisatie. Ik ga aan de slag op basis van de grote uitdagingen van organisaties.

Dialoog en verheldering, structuur en duidelijkheid kenmerken mijn werkwijze.