Karin Dormans, De Heldermakerij

De Heldermakerij - voor als het complex wordt!

Als leidinggevende, directeur, ondernemer, voorzitter van een team of samenwerkingsverband wil je oprecht iets tot stand brengen. Dat is vaak complex, op zijn minst voelt het ingewikkeld. Daarover praten helpt:

Mijn werk als 'senior heldermaker' begint bij wat jij wil bereiken en betrekt daar de denk-, werk- en emotiewereld van anderen bij.
Dat is leidend bij alle aspecten van mijn werk. Of het nu gaat om het strategische denkproces (denken), de vertaalslag naar middelen (doen) of het stimuleren van het persoonlijk leiderschap (betrekken) in de organisatie. Ik ga aan de slag op basis van de grote uitdagingen van organisaties.

Dialoog en verheldering, structuur en duidelijkheid, maar ook speelsheid, intuïtie en magie kenmerken mijn werkwijze.