Karin Dormans, De Heldermakerij

Welke positie kies je? Waar wil je nu echt naar toe? Wat is de volgende ontwikkelingsstap voor jou en je organisatie? Welke boodschap heb je en hoe zorg je dat die overkomt bij de mensen? Wat wil je uitstralen? Welke dynamieken, belangen, pijn en angsten spelen een rol en hoe beïnvloed je die? Welke invloed kún je trouwens uitoefenen? Welke aspecten zijn er om te koesteren, hoe vier je de successen? En hoe vertaalt zich dat in iets concreets?

Ik ga samen met jou aan de slag met vragen als deze, zodat je antwoorden vindt die voor jou kloppen. Advies, coaching, sparren. Er zijn veel woorden voor mijn werkwijze, die ook de Socratische methode wordt genoemd. De term ‘dienstbare vragen’ heeft mijn voorkeur.
Waar het om gaat is dat je in je ‘eigen wijsheid’ antwoorden vindt. Dat schept ruimte in een complexe situatie en geeft houvast. Want verhelderen leidt tot verrassend concrete antwoorden. Je krijgt vaste grond onder de voeten, greep op een vraagstuk en duidelijkheid over acties.

De gesprekstechniek heeft een systeemtheoretische basis en gaat uit van de interactiecirkel van Ferdinand Cuvelier. Dat betekent in de praktijk dat ik blijf doorvragen tot voor jou volkomen duidelijk en voelbaar is waar het om gaat.
Naast dienstbare vragen zet ik ook andere verhelderende technieken in. Waar nodig begeleid ik ook de concrete acties in de organisatie: van bedenken tot uitvoeren, regelen en coördineren. Daarbij begeleid ik de organisatie om de eigen communicatiekracht te vergroten.

Sleutelbegrippen: ontdekkingsreis, respect voor grenzen, ontrafelen, inzicht krijgen, kern van de zaak, pragmatisme, hoofd en hart, wijzer worden, basis voor actie.

Hier vind je de samenvatting van Leiderschap ontraadseld van Manfred Kets de Vries