Karin Dormans, De Heldermakerij

Veel organisaties worden geleid door twee of meer ondernemende mensen. Dat heeft voor- en nadelen wat betreft deskundigheid, werkverdeling, gedeelde verantwoordelijkheid, enzovoort. In elk geval is het belangrijk dat de directieleden een zeer goede interactie realiseren. Dat vraagt aandacht.
De Heldermakerij begeleidt leidinggevenden die aandacht willen geven aan hun onderlinge relatie en daar geregeld tijd voor vrij maken.
Ook in situaties waarin de interactie niet meer naar tevredenheid verloopt, bieden wij ondersteuning. Partners krijgen zicht op wat er gebeurt en hoe zij daar in het hier en nu verandering in kunnen brengen.

Meer info? Bel ons, of bekijk de brochure.